Aktuelt

Banen stenges for vinteren

Klipping på banen avsluttes 8. oktober. Flaggene står ute til og med 15. oktober, med selvbetjent betaling via Vipps eller med kontanter i postluke. Takk for i år!

les mer

Infobrev august 2017

Vi nærmer oss høysesong på banen, og da er det hyggelig at vi i styret kan rapportere om flotte spilleforhold. Kjenn deres besøkelsestid og spill banen i høst, med et bakteppe av Norefjell badet i høstfarger!

les mer

Banetilstand

18. oktober 2017

Nå er årets golfsesong avsluttet på Norefjell golfbane. Vi er glad for at banen har fremstått så bra som den har, og at vi ser gode resultater av det arbeidet som ble nedlagt i rehabilitering sesongen 2016. Det har gitt mer enn 15 % økning i registrerte runder i 2017.

Vi vil takke alle, medlemmer og gjester, som har spilt på banen i år, for hyggelige møter. Vi håper å se dere og enda flere på banen vår også neste år.

Vi takker alle medlemmer som på en eller annen måte har bidratt med dugnadsarbeid, og gjort sitt til at banen har fremstått mer innbydende enn tidligere. Vi takker også banemannskapene og klubbhuspersonalet for deres innsats.

Takk for i år, velkommen tilbake neste år.

 

 

  • # / #

Banestatus ved utgangen av september

Banekomiteen rapporterer status på greener, fairways, tee-steder og vinterprepp

Greenene er nå i bra stand etter vårens rehabilitering (fresing og resåing av 15 greener). De er nylig blitt gjødslet. klippehøyden er øket til 6 mm med tanke på overvintring, så derfor noe redusert rullehastighet. Vi prøver å fjerne dogg og løv når det er nødvendig.

Det har ikke vært luftet i sommer, og det må Rolf gjøre når han kommer hjem fra Tyrkia ca. 10.10.  Han skal også tømme vanningsanlegget.

Det er tatt et utvalg jordprøver av greenene. Disse blir analysert kostnadsfritt i USA av gjødselleverandøren, FK. Dette vil danne grunnlag for neste års gjødselplan.

Ellers er det bare å beklage at vi ikke har hatt midler til å reså fairwayene. De burde også vært luftet, men alt koster.

Det er foretatt noe reparasjon av teer.

Vi er i gang med rydding med ryddesag, men her er behovet enormt. Vi får definere/avgrense behovet, og håpe at vi kan dekke det opp med banearbeiderne, dugnad, og jobb-for-reklame-avtalen som Nils Olav fremforhandler med et hytteservicefirma.

Forøvrig foretar vi løpende mindre reparasjoner for å holde hjulene i gang bokstavelig talt. Større ting får vi planlegge ut i fra budsjett.

Har nå sterkt fokus på overvintringa for om mulig å unngå en vår med så mye skader som det vi hadde i vår.