Aktuelt

Banen stenges for vinteren

Klipping på banen avsluttes 8. oktober. Flaggene står ute til og med 15. oktober, med selvbetjent betaling via Vipps eller med kontanter i postluke. Takk for i år!

les mer

Infobrev august 2017

Vi nærmer oss høysesong på banen, og da er det hyggelig at vi i styret kan rapportere om flotte spilleforhold. Kjenn deres besøkelsestid og spill banen i høst, med et bakteppe av Norefjell badet i høstfarger!

les mer

Banetilstand

18. oktober 2017

Nå er årets golfsesong avsluttet på Norefjell golfbane. Vi er glad for at banen har fremstått så bra som den har, og at vi ser gode resultater av det arbeidet som ble nedlagt i rehabilitering sesongen 2016. Det har gitt mer enn 15 % økning i registrerte runder i 2017.

Vi vil takke alle, medlemmer og gjester, som har spilt på banen i år, for hyggelige møter. Vi håper å se dere og enda flere på banen vår også neste år.

Vi takker alle medlemmer som på en eller annen måte har bidratt med dugnadsarbeid, og gjort sitt til at banen har fremstått mer innbydende enn tidligere. Vi takker også banemannskapene og klubbhuspersonalet for deres innsats.

Takk for i år, velkommen tilbake neste år.

 

 

  • # / #

Historikk

Norefjell Golfklubb (NGK) ble stiftet 7 september 1993 og ble registrert som klubb nr 69 i Norges Golfforbund

"Hvis alt går som vi tror og håper, er det ikke urealistisk å anslå byggestart allerede neste sommer". Dette uttalte Wilhelm P. Blystad på informasjonsmøte onsdag 16 juni 1993.

Det tok imidlertid lengre tid, og først i 1999 sto de første 9 hull klare. Anlegget var tegnet av Terje Løkkeberg.

Terje Løkkeberg var daglig leder fram til januar 2011, da han gikk av med pensjon. Han og hans kone Anne Haug ble tildelt æresmedlemskap for sin innsats sommeren 2011.

Norefjell Golfklubb hadde de første årene samarbeid med Tyrifjord Golfklubb. Innføring i golf med grønt kort og trening ble gjennomført på Synneløkka hvor klubben lånte "klubbhus" av Ola Nore. Den praktiske prøven ble spilt på Tyrifjord.

For å finansiere banen ble Norefjell Golfbane as etablert i 1996. Selskapet leide ut banen til NGK. Klubb og bane hadde hvert sitt styre, men samarbeidet nært.

I 2000 ble banen utvidet med ni hull til og anlegget var komplett. Det besto nå av bane med 18 hull, øvingsfelt med drivingrange, nærspillomdåde og putting green.


Det foreligger planer om å utvide banen med ytterligere 9 hull, men dette er stilt i bero til tidene forandrer seg og økonomien bedres vesentlig.

I 2010 var klubben inne i en stor økonomisk krise. Bakgrunnen var generell stagnasjon i golfmarkedet og konkurranse fra mange nye klubber, men hovedsaklig at et Estasia selskap som hadde kjøpt aksjer i Norefjell Golfbane gikk konkurs, uten at aksjene var betalt. Dette påvirket NGK som i tillegg hadde avtale med Estasia om medlemskap for eierne. Da dette forsvant ble også det antatte inntektsgrunnlaget for årene framover vesentlig redusert.

Etter mye arbeid og stor velvillighet hos DnB Nor og Linstow asa ble krisen løst. Fra 1.1.2011 drives NGK etter Norges Idrettsforbunds frivillighetsprinsipp.